Veel gestelde vragen

LEES DE VEEL GESTELDE VRAGEN VOORDAT JE EEN BERICHT STUURT 

De prijzen die je op de website vindt, zijn meer dan eens gechanneld en herbevestigd in 2022. Je vindt dus prijzen met dubbele cijfers, die hun eigen energie, frequentie en trillingen hebben.

Dit hangt af van persoon tot persoon. Uit ervaring kan ik zeggen dat sommige mensen maar één sessie nodig hebben. Voor anderen zijn twee of drie sessies vereist. Maar na drie energetische behandelingen kort na elkaar doe ik geen nieuwe behandeling meer binnen de eerste maand. Ik bied dan gratis hulp aan als er behoefte aan is. In principe channel ik om te weten hoe ik kan helpen en op welke manier. Deze channeling vindt alleen plaats met toestemming van de persoon zelf. Ofwel bied ik mijn hulp aan bij het uitleggen hoe je de blokkades die ik eerder heb verwijderd niet terug aanmaakt. Dit wil zeggen dat ik een maand GRATIS holistische hulp aanbied of gratis dagelijks frequenties stuur, als de persoon dat wenst. Het gebeurt dat na een tijdje, bij een nieuwe energetische behandeling, de persoon beter waarneemt waar hij de voordelen ontving.

Ik heb eens aan mijn spirituele Gidsen gevraagd: ‘Hoe komt het dat iemand niets heeft gevoeld en nog pijn voelt? Is het zeker dat de helende energie altijd toekomt?” Dit werd me geantwoord: “Ja, het komt altijd aan en het is altijd nuttig, maar het komt niet altijd aan waar de persoon het wilt! Dit maakt deel uit van het ego. Maar het beste zal altijd voor de persoon worden gedaan.”

We zijn hier op aarde om uit ons ego te komen, dus het is ook belangrijk om geen verwachtingen te hebben. We hebben allemaal vele blokkades op verschillende niveaus. Als op het moment van spirituele genezing het vb. belangrijker is om een blokkade op te heffen om een grotere ziekte te voorkomen, dan zal dit worden gedaan, niettegenstaande de klachten of waarvoor er om genezing werd gevraagd. Deze beslissingen worden niet door mij genomen, maar door de spirituele gidsen die mij gebruiken als kanaal om altijd het beste voor de persoon te doen.

Hier is een getuigenis waardoor je beter begrijpt hoe genezing kan plaatsvinden : een persoon, zeer sceptisch met betrekking tot spirituele genezing op afstand, had op een avond een afspraak met mij voor haar beenpijn. Ik deed de sessie op afstand zoals afgesproken en gezien het late uur belde ik haar de volgende ochtend op. Toen ik haar vroeg wat zij waargenomen had, werd me geantwoord : “niets”. Ik vroeg haar of ik haar een vraag kon stellen, zonder dat ze zich verplicht voelde me te antwoorden. Dus vroeg ik of zij problemen had met het linkerdeel van het hoofd : ogen, oren, wangen, want tijdens de sessie had ik bijna de ganse tijd aan de linkerkant van haar hoofd gewerkt om de blokkades te verwijderen. Even was de persoon perplex en zei niets.

Daarna vertelde ze me : ik voel al een tijdje zoals bliksemschichten in mijn hoofd, in mijn hersenen aan de linkerkant en ik was bang dat er een beroerte op me afkwam. Sinds die dag heeft zij dit nooit meer gehad.

De Lichtwezens en mijn Gidsen hebben altijd gelijk en weten altijd wat het beste is voor de persoon. Iemand die niet naar zijn fysieke lichaam luistert , ging het gevoel hebben gehad van geen verbetering of niets te hebben ontvangen en zou hebben gedacht dat het niet werkte.

Zeker niet oordelen of verplichten! Zoals ik al op deze website heb geschreven : ik wil niet handelen tegen de wil van een volwassen persoon die kan beslissen over zichzelf ! U kunt ze uitnodigen om over het onderwerp te lezen, hen helpen de dingen beter te begrijpen. U kunt ook voorstellen om vrijblijvend contact met mij op te nemen. Maar je weet dat we allemaal kunnen bidden en Licht en liefde kunnen sturen. Dit is gratis voor iedereen.

Betalingen die gedaan werden voor gelijk welk order worden NOOIT terugbetaald, maar blijven wel geldig voor gelijk welk nieuw order !
De prijzen die op de website zijn te vinden, zijn meer dan eens gechanneld en herbevestigd. Je vindt dus alleen prijzen met dubbele cijfers, die hun eigen energie, frequentie en trilling hebben. In de afgelopen jaren had ik Aartsengel Michael gevraagd wat de juiste prijs zou zijn voor een spirituele genezing en hij antwoordde precies als volgt: “Welke waarde geef jij aan je talenten?”

Ik zal de prijzen wat meer uitleggen :
De meridianen verbinden, wat maar één keer in je leven gebeurt, kost in gans Europa € 333,00 btw inclusief. Beschouw het getal 333 als een gelijkzijdige driehoek, waarbij elke zijde en hoekpunt in evenwicht zijn. Het is een numerieke weergave van de waarheid, niet in de zin van “goed” of “fout” maar vooral “waarheid”. Zoals elk nummer heeft 333 ook een vibratie van energie, en dit helpt vooral om de waarheid te zien. De betekenis van 333 is de verbinding van lichaam, geest en ziel. Dit betekent de waarheid dat we allemaal één zijn. Als een van de zijden van de driehoek niet symmetrisch is, kun je je ware potentieel als mens niet bereiken. Stel jezelf voor in het midden van deze driehoek. Je zorgen maken over je ziel is net zo belangrijk als je zorgen maken over lichaam en geest.

De prijs voor een energetische behandeling, zowel ter plaatse als op afstand, voor mensen en dieren is €77,00 btw inclusief. Het getal 77 heeft een symbolische en energetische waarde. Het nummer 77 vertegenwoordigt het portaal van onmiddellijke manifestatie, dat wil zeggen het verlaten van de menselijke manifestatie en verwelkoming bij de Christus schepping. Elk dubbel nummer is bedoeld als portaal. Voor elk portaal dat sluit, wordt er een ander geopend en halverwege zijn er grote veranderingen. De Opgestegen Meesters geven in deze portalen de mogelijkheid aan om belangrijke spirituele boodschappen te leren.

Op aanraden van de Lichtwezens is de prijs voor een energetische behandeling gewijzigd naar € 77,00 btw inclusief dit vanaf 22-11-2022. UniTerrahealing is verbonden met het nummer 7 en door dit dubbel getal wordt deze vibratie versterkt. Het nummer 7 heeft  een hoge spirituele trilling. 

Channelings kosten €44,00/uur btw inclusief. Nummer 44 bevat het geheim van de schepping van het Universum door God.

Wanneer men door omstandigheden niet kan afkomen wordt het bedrag niet terugbetaald maar is het geldig voor een volgende intensieve cursus ! Je bent je geld niet kwijt ! De datum kan ook samen besproken worden.
De totale prijs is 4.377 € voor de zeven dagen (4+3 = 7 / 77 = nr 7 van UniTerrahealing). Bij de inschrijving van 1.377,00 euro ontvangen jullie een PDF met informatie hoe jullie je het best kunnen voorbereiden. De andere 3.000 euro kan betaald worden naar keuze (alles in één keer, op afbetaling, of hier ter plaatse)

Dit is positief voor de persoon zelf. Omdat mensen die voor het eerst energetische behandelingen ervaren soms sceptisch zijn en, in plaats van zich te ontspannen, de volgende gedachte hebben: “Als ik niets voel, wil ik niet betalen.” In dit geval creëert de persoon zelf energetische blokkades! Wanneer mensen eerst betalen, ontspannen ze meer en dit is alleen maar gunstig voor henzelf.
– Het kan ook voorkomen dat iemand na een energetische behandeling veel energie voelt en zich niet meer herinnert of hij/zij al of niet eerder heeft betaald. Ik vraag om een ​​uitwisseling van energie wanneer de persoon bewust is. Uiteindelijk gaat het om “geven om te ontvangen”.
– Wie meer bekend is met het spirituele weet dat het beter is om geen materiële energetische verbinding te hebben vooraleer een energetische behandeling te starten. Om deze reden vraag ik dan ook om op voorhand te betalen, wat ook geldt voor de spirituele cursussen.